Mobirise

Share this page

İş Makinası Tescil İşlemleri İçin Başvuru Evrakları


Dilekçe
-Sıfır alışlarda fatura aslı, garanti belgesi aslı, teknik belge asılları ile Odamıza başvurulur.
-Gümrük Giriş Belgesi
-Vezne alındısı 40 TL. (Odamız veznesine yatacak)
-İkinci el alışlarda dilekçe, ruhsat, noter satış sözleşmesinin aslı daha önce çıkarılan tescil belgesinin aslı Odamıza getirilir.
-Detaylı bilgi ve harçlar için Odamızın 444 0 486 telefonla irtibat kurulabilir.
İTO Bilgi Hattı Tel: 444 0 486
a) Resmi kuruluşlara ait iş makineleri;
Madde 34- İş makineleri tescil işlemleri aşağıdaki esaslara göre yapılır.Kamu kurum ve kuruluşlarına ait olan iş makinelerinin tescil işlemleri ait olduğu kurum veya kuruluşun ilgili birimlerinde (Ek:6)’da gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve her makine için ayrı ayrı (Ek:7)’de belirtilen tescil belgesi tanzim edilir.
                Tescil işlemlerinin aynı kuruluşa ait ayrı ayrı birimlerde yapılması halinde tescile ait bilgilerin kurum veya kuruluşun merkez tescil biriminde toplanır ve makinelerin cinslerine göre ayrı ayrı kayıtları tutulur.
                Bu araçlarla Karayoluna çıkılmasının gerekli olduğu hallerde, tescilini yapan kuruluşça (Ek:7)’de gösterilen tescil belgesinin trafiğe çıkış iznine ait bölümü doldurularak tasdik edilir. Bu şekilde karayoluna çıkacak araçların zorunlu mali sorumluluk sigortası yaptırmış olmaları mecburidir.
b) Özel veya tüzel kişilere ait olan iş makineleri
(Forklift,vinç, dozer, grayder, kazıcı,yükleyici) işletme amacıyla veya yerine göre bu Yönetmeliğin 29 uncu maddesinde belirtilen kuruluşlarca (Ticaret Odası) tescilleri araç sahibinin bir dilekçe ile ilgili kuruluşa müracaatı üzerine (Ek:6)’da gösterilen tescil defterine işlenmek suretiyle yapılır ve (Ek:7)’de gösterilen Maliye Bakanlığınca bastırılan tescil belgesi tanzim edilerek verilir.
                Araç sahipleri dilekçelerine varsa iş makinesinin hususiyetlerini gösteren teknik belgeyi, yoksa araca ait teknik bilgileri ihtiva eden bir belgeyi sahiplik belgesi ile birlikte ibraz etmek zorundadırlar. Bu iş makinesinin karayollarında sürülmesi, tescil belgesine ekli trafiğe çıkış izin belgesinin tescili yapan kuruluşça tasdik edilerek makine sahibine verilmesi ile mümkündür.
                Trafiğe çıkış izni verilirken makinenin zorunlu mali mesuliyet sigorta akdinin yapılmış olması ve Karayolları Genel Müdürlüğünden özel izin alınması mecburidir 

© Copyright 2008 - 2021 Araba İş Makineleri ve Ümraniye Sürücü Kursu - Tüm Hakları Saklıdır.