web maker

Share this page

Operatörün Emniyet Kuralları

Forkliftler eskiden el işçiliği ile yapılan birçok işi üstlendiler ve elde taşınan çok ağır yüklerin neden olduğu kazaları da en aza indirgediler. Bu eski kazaların yerine, forkliftlerin meydana getirebileceği kazalardan kaçınabilmek için forkliftlerin son derece dikkatli kullanılması gereklidir. Bu emniyet kuralları, forkliftlerin emniyetli bir biçimde işletilmesi için düşünülmüş olup bu araçlarla çalışan, bunları işleten, denetleyen veya bunlarla daha başka herhangi bir şekilde bulunan herkes tarafından detaylı bir biçimde okunmalı ve uygulanmalıdır.
Bir kişinin yalnızca bu kuralları bilmesi, bir forkliftin çalıştırılması için yeterli değildir. Bir forkliftin çalıştırılmasına izin verilmeden önce ilgili kişinin, 

  1. Göz muayenesinin dahil edildiği bir seçme-eleme sisteminden geçmesi gerekir.
  2. Uygun bir eğitim görmüş olması gerekir.
  3. Bir yeterlilik testinden geçmiş olması ve forklifti çalıştırmak için bir ehil olduğuna dair bir belgeye sahip olması gerekir.

    Hatırlatma

    Forklift bir oyuncak değildir ve işletimi ciddi bir biçimde ele alınmalıdır. İster üstünde yük bulunsun, ister bulunmasın hiç kimse kaldırma çatalları kalkık olan bir forkliftin altında durmamalıdır. Eller, kollar ve bacaklar forkliftin gabarisi içinde tutulmalı ve asla dışarı çıkarılmamalı veya sarkıtılmamalıdır. Tüm kazalar ve yaralanma vakaları derhal rapor edilmelidir. Raporlarda kazanın zamanı ve yaralananlara veya kazazedelere ilişkin tüm detaylar belirtilmeli ve derhal ekspere müracaat edilmelidir.

© Copyright 2008 - 2021 Araba İş Makineleri ve Ümraniye Sürücü Kursu - Tüm Hakları Saklıdır.