how to make your own website

Share this page

Kayıp ehliyet işlemleri

YIPRANMIŞ SÜRÜCÜ BELGELERİNİN YENİLENMESİ

    Bir adet dilekçe
    Nüfus cüzdanı fotokopisi (2 adet)
    2 adet vesikalık fotoğraf
    Kan grubu Belgesi ( (Kan grubunu bilenler için gerek yoktur)
    G.B.T. (Örnek 5 Formu) doldurulacak
 
 
 
Kayıp ehliyet örnek dilekçe

TRAFİK TESCİL ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜNE
                                                                   ………….
Şube Müdürlüğünüzden almış olduğum …./……/………. tarih ve ………………..
sicil sayılı ………… sınıfı sürücü belgemi zayi/ yıpranma nedeniyle yeniden
çıkarmak istiyorum.
Gereğini arz ederim. …/…/.2013
A D R E S :
                                                                                                Adı soyadı
                                                                                                  (İmza)

© Copyright 2008 - 2021 Araba İş Makineleri ve Ümraniye Sürücü Kursu - Tüm Hakları Saklıdır.