free site creation software

Share this page

B Sınıfı Otomatik Vites Ehliyeti

Otomatik vitesli , Otomobil(B), Kamyonet(B), kullanacaklara verilir. . Belge sahibi, ilgili tip onayı yönetmeliklerine aykırı olmamak ve 29/5/2013 tarihli ve 28661 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Milli Eğitim Bakanlığı Özel Motorlu Taşıt Sürücüleri Kursu Yönetmeliğinde belirtilen; eğitimi tamamlamak ya da yetenek ve davranış sınavını geçmiş olmak kaydıyla azami yüklü ağırlığı 4.250 kilograma kadar olan birleşik araçları da kullanabilir. B sınıfı ehliyet ile M, B1 ve F ehliyet sınıflarına tabii araçlar da kullanılabilir.

“B” Sınıfı Otomatik Vites Ehliyeti alabilme şartları;

 • 2918 sayılı Trafik Kanununa göre B sınıfı ehliyet alabilmek için en az 18 yaşını bitirip 19′dan gün almak gerekmektedir.
 • Adli sicillerinde, 26/09/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 188, 190 ve 191 inci maddeleri, 21/03/2007 tarihli ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununun 4 üncü maddesinin yedinci fıkrası, 10/07/1953 tarihli ve 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunun 12 nci maddesinin ikinci ve takip eden fıkralarında belirtilen suçlardan hüküm giydiğine dair kayıt bulunmaması gerekmektedir.
 • B ehliyet alacak sürücü adayları tüm derslerden (trafik ve çevre bilgisi,trafik adabı, araç tekniği, ilkyardım ve direksiyon) sınavlara katılmak zorundadır.
 • A-A2-A1 ve F sınıfı sürücü belgesi olup B sınıfı almak isteyenler sadece direksiyon sınavlarına katılacaklardır.
 • Öğrenim durumu itibarıyla en az ilkokul düzeyinde eğitim almış olmak.
 • Resmi veya özel sağlık kurulundan 16. maddede belirtilen “sürücü olur” raporu almış olmak.
 • Sürücü belgesi süresiz olarak geri alınmamış olmak.
 • B otomatik ehliyet alan sürücüler yasal olarak B manuel araç kullanamazlar.
 • Sürücülerin B manuel araç kullanmak istemeleri halinde tekrar sürücü kursu aracılığı ile B manuel direksiyon sınavına katılma zorunluluğu vardır.

Gerekli evraklar;

 • Nüfus cüzdanı aslı ve fotokopisi
 • Öğrenim belgesi aslı ve 2 adet fotokopisi (Mezun iseniz diploma aslı ve fotokopisi)
 • 2 adet biometrik fotoğraf
 • Sürücü olur raporu. Aile hekiminizden ücretsiz alabilirsiniz
 • Sınav harcı dekontu (detaylı bilgi kurstan alınacaktır)

Ehliyet alma aşamaları;

Sınavlarda başarılı olan kursiyerler sürücü kursu idaresinden alacakları sürücü sertifikasını ve ekindeki evraklarla size en yakın Nüfus Müdürlüklerinden sürücü belgesine 2 yıl içerisinde dönüştürebilirler.

© Copyright 2008 - 2021 Ümraniye Sürücü Kursu ve İş Makineleri - Tüm Hakları Saklıdır.